Όροι και Προϋποθέσεις – Αποποίηση Ευθυνών.

Αποδοχή Όρων Χρήσης.

 

1. ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα (site – e-shop) mms.com.gr, έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο κάθε επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας, θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να τους αποδεχτεί, προτού προβεί στην επίσκεψη και την χρήση της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα (site – e-shop) mms.com.gr, δεν φέρνει καμιά ευθύνη εάν ο επισκέπτης – χρήστης, επισκεφτεί ή κάνει χρήση της ιστοσελίδας, χωρίς να διαβάσει και να αποδεχτεί τους παρακάτω όρους.

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα «mms.com.gr», είναι κατάστημα στο οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε το Θαυματουργό Ορυκτό Διάλυμα MMS – Διοξείδιο του Χλωρίου, καθώς και τα βασικά πρωτόκολλα χρήσης του.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

3.1. Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους/-ες σύμφωνα με το Δίκαιο της κατοικίας του/της κάθε χρήστη/-τριας (στην Ελλάδα ενήλικος/-η θεωρείται όποιος/-α έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του/της).

3.2. Σε περίπτωση που παρά την προειδοποίηση , δηλωθεί ψευδώς ότι ο χρήστης έχει συμπληρώσει τα 21 του χρόνια το mms.com.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεση τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο ενώ  τα άτομα αυτά θα ευθύνονται προσωπικά για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί στο mms.com.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο από την ψευδή αυτή δήλωση.

3.3. Η ιστοσελίδα δε συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσεως (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται σχέση υπαλληλίας, εντολής, προστήσεως, εταιρίας, συνεταιρισμού, franchise) και συνεπώς δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των περιεχομένων των διαφημίσεων ή/και για την ποιότητα και τις χρεώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών των διαφημιζόμενων δια του «mms.com.gr».

3.4. Το σήμα, το λογότυπο, τα γραφικά, τα animation και ο γενικότερος διασχηματισμός του «mms.com.gr», προστατεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή αναδημοσίευση ολικά ή μερικά από οποιονδήποτε τρίτο περιεχόμενου του «mms.com.gr» (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται το γραφικό του λογότυπου, αποσπάσματα από τις αγγελίες, άρθρα της ιστοσελίδας).

Επιτρέπεται όμως η παράθεση σχετικού link.

3.5. Με την αγορά / παραγγελία του ορυκτού διαλύματος mms, αποδέχεστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν έχουν εγκριθεί ούτε επικυρωθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων. Η πρόθεσή μας είναι να παρέχουμε το προϊόν αυτό για εκπαιδευτικούς σκοπούς μόνο και σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν εκφράζουμε την πρόθεσή μας να υποκαταστήσουμε το συμβούλιο που μπορεί να δώσει μόνο ένας κατάλληλα εκπαιδευμένος και αδειοδοτημένος ιατρός.

3.6. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν έχουν σχεδιαστεί για να θεραπεύσουν, να αντιμετωπίσουν, να διαγνώσουν ή να προλάβουν ασθένειες, ούτε να αντικαταστήσουν ή να προτείνουν τη διακοπή της υπάρχουσας ιατρικής θεραπείας κάποιου.

3.7. Ας είναι γνωστό ότι τυχόν εξερχόμενοι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους ή πηγές πληροφοριών είναι και πάλι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνονται ή υποτίθεται ότι είναι πραγματικές. Το mms.com.gr, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα προϊόντα ούτε για το πληροφοριακό περιεχόμενο που βρίσκεται σε συνδεδεμένους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων που πωλούνται εντός αυτού του ιστότοπου.

3.8. To mms.com.gr δεν ισχυρίζεται ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα ούτε υποκαθιστά τη διαγνωστική ικανότητα του κατάλληλα πιστοποιημένου ιατρού σας. Οποιαδήποτε ιδέα ή υποβλητικό υλικό που βρίσκεται μέσα στις σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου δεν έχει σκοπό να σας δώσει την εντύπωση ότι η αυτοδιάγνωση υποστηρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο από εμάς.

3.9. Ας είναι γνωστό ότι με την αγορά ενός προϊόντος, δηλαδή του «θαυματουργού ορυκτού διαλύματος mms από αυτή την ιστοσελίδα, συναινείτε και αναλαμβάνετε οποιαδήποτε ευθύνη ή επακόλουθη υπαιτιότητα που τίθεται στον αγοραστή σχετικά με οποιαδήποτε πιθανή ζημία, απώλεια ή τραυματισμό που αισθάνεστε ότι βιώνετε ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόν ή πληροφορία που παρέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα.

3.10. Να θυμάστε, να συμβουλεύεστε πάντα τον ιατρό ή τον επαγγελματία υγείας σας όταν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε σοβαρή ιατρική κατάσταση.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ

4.1. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα mms.com.gr επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα, όπως ορίζεται από την ελληνική έννομη τάξη.

4.2. Κατά την εγγραφή ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται  στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα / υπηρεσίες του και να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Σε  περίπτωση που διαπιστωθεί από το mms.com.gr ότι τα απαιτούμενα κατά περίπτωση όρια ηλικίας δεν τηρούνται , η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή. (Παρακαλούμε σημειώστε ότι χρήση της ιστοσελίδας (site) δεν αποσκοπεί ούτε απευθύνεται σε άτομα κάτω των 21 ετών).

4.3. Ο χρήστης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής θα παραλαμβάνει μέσω e-mail επιβεβαίωση του κωδικού που ο ίδιος επέλεξε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο ίδιος δήλωσε. Ο ίδιος ο χρήστης παραμένει προσωπικά και  αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό του και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα το mms.com.gr, σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε γενομένη ή πιθανή παράβαση ασφαλείας.

Επιπλέον, ο χρήστης  ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό στην έξοδο κάθε χρήσης (log out).

4.4. Για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκύψει σε χρήστη ή σε τρίτο άτομο από τη μη προσήκουσα εκπλήρωση των προαναφερθεισών υποχρεώσεων  το mms.com.gr ουδεμία ευθύνη φέρει.

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το mms.com.gr ενδέχεται να περιέχει εξωτερικούς υπερσυνδέσμους  (url-links) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους προς διευκόλυνση μετάβασης του χρήστη σε παραπομπές. H παροχή συνδέσεων από το mms.com.gr δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση υιοθέτηση του περιεχομένου των διαδικτυακών αυτών τόπων, ή ανάληψη ευθυνών για αυτούς ή για τις παρεχόμενες από αυτούς συνδέσεις, ούτε αποτελεί εγγύηση για τη διαθεσιμότητα τους.

Για προβλήματα  που ενδέχεται να προκύψουν κατά την επίσκεψη ή τη χρήση αυτών  των διαδικτυακών τόπων  ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο αυτοί.

6. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

6.1. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το mms.com.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στην χρήση των οποίων προβαίνει αυτός απολύτως αυτοβούλως.

6.2. Oι διαφημίσεις και τα παρεχόμενα links που εμφανίζονται στο mms.com.gr λαμβάνονται απευθείας από τον παροχέα του (συνεργαζόμενο δικτυακό τόπο ή εταιρεία), χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων, με οποιονδήποτε τρόπο και εάν αυτές εμφανίζονται, ανήκει αποκλειστικά στους δικτυακούς τόπους/εταιρείες που το παρέχουν.

7. MΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

7.1. To mms.com.gr, λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές (hosting servers) του, δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

7.2. To mms.com.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που περιέχονται στα ανωτέρω θα διορθώνονται.

Επίσης το mms.com.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλη συνεργαζόμενη ιστοσελίδα (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το ίδιο και οι λοιπές ιστοσελίδες (site), τίθενται στη διάθεση των χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

8. EΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

8.1. Oι παρόντες όροι χρήσης του mms.com.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Ελλάδας για όποια διαφορά ενδέχεται να προκύψει.

8.2. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται μη συμπεριλαμβανόμενη στο παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Σε κάθε περίπτωση το mms.com.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων αυτών, χωρίς  να έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους επισκέπτες ή χρήστες για το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν, καθώς και με την πολιτική απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας αυτής , οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του mms.com.gr.

9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – COOKIES

9.1. H Εταιρία δύναται – και ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος το αποδέχεται – στην ιστοσελίδα (site) να μπορεί να χρησιμοποιεί μπισκότα «cookies» για την αναγνώριση από τον επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στο site. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, όπως όνομα (username) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του στο site ξανά, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στο site.

9.2. Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα μπισκότα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι ή πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών κάνουν το ίδιο.

Τα cookies βοηθούν το site να θυμάται τις παραμέτρους που έχετε ορίσει, και άλλες προτιμήσεις για το πώς θέλετε να βλέπετε την ιστοσελίδα στην οθόνη του υπολογιστή σας. Μ’ αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ορίζετε εκ νέου τις εν λόγω παραμέτρους κάθε φορά που μας επισκέπτεσθε.

9.3. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά μόνον για να μπορεί η ιστοσελίδα να λειτουργεί καλύτερα με τρόπο που να σας εξυπηρετεί.

9.4. Έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies όποτε θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε το AboutCookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας και μπορείτε να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές (internet broswers), κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Εάν όμως το κάνετε αυτό, μπορεί να χρειαστεί να ορίζετε οι ίδιοι τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα (site).

9.5. Το mms.com.gr δεν χρησιμοποιεί cookies για κανέναν άλλον σκοπό πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν ούτε για να συγκεντρώνει προσωπικά στοιχεία για οποιονδήποτε άλλον σκοπό. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies από την Google Analytics.

Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο της Google, που βοηθάει τις ιστοσελίδες να δουν πως εμπλέκονται οι χρήστες με τις ιστοσελίδες τους. Μπορεί να χρησιμοποιεί ένα σύνολο από cookies για να συλλέγει πληροφορίες και να αναφέρει στατιστικά σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας χωρίς να ταυτοποιεί τους μεμονωμένους επισκέπτες της Google.

Το κυρίως cookie που χρησιμοποιείται από την Google Analytics είναι το «__ga» cookie. Πέραν από την αναφορά στατιστικών στοιχείων χρήσης ιστοσελίδας, το Google Analytics μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, μαζί με μερικά από τα cookies διαφήμισης που περιγράφονται παραπάνω, για να βοηθήσει στην εμφάνιση πιο σχετικών διαφημίσεων στις ιδιότητες της Google (όπως το Google Search) και σε όλο τον ιστό.

10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

10.1. Οι συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω των παρακάτω μεθόδων.

Ι) Τραπεζικό Έμβασμα – Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

II) Πληρωμή κατά την παράδοση (Αντικαταβολή).

10.2. Σε κάθε συναλλαγή με χρήση των παραπάνω τρόπων, η ιστοσελίδα εκδίδει απλή απόδειξη στον πελάτη, που αποδεικνύει την αγορά του προϊόντος ή των προϊόντων. Η ιστοσελίδα (site) mms.com.gr, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν ο χρήστης ή επισκέπτης ή πελάτης ή μέλος της, κάνει κακή χρήση των παραπάνω τρόπων πληρωμής, ή κατάχρηση αυτών.

Σε περίπτωση που ο χρήστης ή επισκέπτης ή πελάτης ή μέλος της, επιθυμεί να πραγματοποιήσει συναλλαγή πέραν από αυτούς τους αναγραφόμενους τρόπους, θα πρέπει πρώτα να έρθει σε επικοινωνία με το εμπορικό τμήμα, μέσω της ειδικής φόρμας (contact form) της ιστοσελίδας (site).

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ONLINE) ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

11.1. Η ιστοσελίδα (site) mms.com.gr, χρησιμοποιεί για την ασφάλεια των συναλλαγών, ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας και κωδικοποιημένη διασύνδεση, που παρεμβάλλεται μεταξύ της συσκευής του χρήστη και της ιστοσελίδας mms.com.gr.

11.2. Το SSL δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ του server που φιλοξενεί ένα website και του browser του επισκέπτη, προστατεύοντας έτσι όλες τις πληροφορίες που μεταφέρονται από και προς το website, όπως username, κωδικοί, αριθμοί πιστωτικών καρτών κτλ.

11.3. Κάθε φορά που ένας επισκέπτης εισέρχεται στο website σου, δημιουργείται μία κρυπτογραφημένη σύνδεση με τον browser που χρησιμοποιεί.

11.4. Ενδείξεις ασφάλειας. O επισκέπτης του website θα δει ένα λουκέτο και το https:// να εμφανίζεται στην γραμμή διευθύνσεων του browser του και θα ξέρει ότι οι πληροφορίες του είναι ασφαλείς.15.5. Κρυπτογραφημένη μεταφορά δεδομένων.

Όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται από και προς το website σου κρυπτογραφούνται ώστε να μη μπορεί κάποιος τρίτος, χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, να τα διαβάσει ή να τα υποκλέψει.

11.5. Το SSL (Secure Sockets Layer) πιστοποιητικό, επικυρώνει την αυθεντικότητα του website και κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που οι online επισκέπτες στέλνουν και λαμβάνουν από αυτό. Κάθε φορά που ένας χρήστης παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες (κωδικοί, αριθμοί πιστωτικών καρτών κτλ), δημιουργείται μια ασφαλής σύνδεση με τον browser του χρήστη διασφαλίζοντας ότι κανένας τρίτος δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτές. Έτσι και εφόσον η ιστοσελίδα (site) mms.com.gr χρησιμοποιει ένα SSL πιστοποιητικό, προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, ή χρηστών ή πελατών ή μελών και διασφαλίζει τις online συναλλαγές με αυτούς.

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΩΝ

12.1. Ο κάθε χρήστης, επισκέπτης, πελάτης ή μέλος της ιστοσελίδας (site) mms.com.gr, θα πρέπει να έχει διαβάσει προσεκτικά τους παραπάνω όρους χρήσης και σε περίπτωση που δεν έχει καταλάβει κάτι, θα πρέπει να επικοινωνήσει, με την ιστοσελίδα, μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας (contact form), έτσι ώστε να του παραχθούν εξηγήσεις.

12.2. Εφόσον ο κάθε χρήστης, επισκέπτης, πελάτης ή μέλος της ιστοσελίδας (site) mms.com.gr, έχει διαβάσει και έχει καταλάβει τους όρους χρήσεις και τις προϋποθέσεις και συμφωνεί με αυτούς, τότε η ιστοσελίδα (site) δεν φέρνει καμιά ευθύνη, για οτιδήποτε ηθική, οικονομική και άλλη ζημιά υποστεί.

MMS | Θαυματουργό Ορυκτό Διάλυμα - Ελλάδα - Όροι και Προϋποθέσεις - Αγορά MMS.
MMS | Θαυματουργό Ορυκτό Διάλυμα – Ελλάδα – Όροι και Προϋποθέσεις – Αγορά MMS.