Πως παρασκευάζουμε το CDS – Chlorine Dioxide Solution

Πως παρασκευάζουμε το CDS - Chlorine Dioxide Solution

Πως μπορούμε να παρασκευάσουμε CDS με απλό τρόπο. CDS – Chlorine Dioxide Solution. Το CDS είναι ένα συμπυκνωμένο υδατικό διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου, χωρίς περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο στο διάλυμα και έχει ουδέτερο pH. Σύμφωνα με μελέτες in vitro και in vivo, το διοξείδιο του χλωρίου με τη μορφή CDS, διασπάται σε άλας και οξυγόνο […]

MMS eliminates even the most resistant bacteria - study

Το ΜΜΣ εξαλείφει, ακόμα και τα πιο ανθεκτικά βακτήρια - μελέτη

Eliminate antibiotic-resistant bacteria with chlorine dioxide How Chlorine Dioxide destroys - eliminates, even the most antibiotic-resistant bacteria. Study. Chlorine Dioxide MMS - Miracle Mineral Solution, eliminates antibiotic resistant bacteria. Scientific research - study. DOWNLOAD FROM HERE SUMMARY Bacterial resistance [...]

How I defeated the Omicron parallax of Coronavirus with the MMS

Πως νίκησα την Όμικρον παραλαγή του Κωροναϊού με το ΜΜΣ

Eleven days of "hell", having the Omicron of the "vaccine". Professor of Physical Oncology, Da Vinci Institute of Holistic Medicine, Doctor of Oriental and Pastoral Medicine and Founder of Natural Allopathic Medicine Dr. Mark Sircus AC., OMD, DM (P), explains below, how he fought the variant - mutation of COVID-19, Omicron, from the vaccine, with the MMM. [...]

What diseases does the PMS - CDS Chlorine Dioxide treat?

Ποιες ασθένειες θεραπεύει το ΜΜΣ – CDS Διοξείδιο του Χλωρίου.

In which diseases does MMS - CDS help, based on testimonials from former patients who recovered completely. We promised you some time ago that we would publish testimonials of former patients, who, with the use of Chlorine Dioxide MMS - CDS, recovered completely or to a large extent. Before you read the list of diseases, see [...]

MMS approved as a treatment for COVID-19 in Bolivia

Το MMS εγκρίθηκε ως θεραπεία του COVID-19 στη Βολιβία

Chlorine dioxide approved as a treatment for COVID-19 in Bolivia Bob Sisson and his guests on CLO2TV talk about chlorine dioxide being used as a treatment for COVID-19 in several countries such as Bolivia and Honduras. Bolivians are now receiving chlorine dioxide, known by its proponents as [...]

Chlorine dioxide - 100 percent cure rate compared to covid-19

Διοξείδιο του χλωρίου - Ποσοστό ίασης 100 τοις εκατό έναντι του covid-19

Researchers claim a 100% cure rate against covid-19 in a trial of 100+ patients, using intravenous chlorine dioxide. Preliminary data from a clinical trial involving more than 100 covid-19 patients in Ecuador led to a claimed cure rate of 100 within four days, according to Andreas Kalcker who closely monitors [...]

Determining the effectiveness of MMS in COVID 19

Προσδιορισμός αποτελεσματικότητας του MMS στον COVID 19

Determining the effectiveness of chlorine dioxide in COVID 19 Summary Introduction: The purpose of this review is to determine the efficacy of orally administered chlorine dioxide in the treatment of COVID 19. Methods: Research on the mechanism of action of chlorine dioxide on viruses, oral consumption of water-soluble [...]

How to properly obtain Miraculous Mineral Solution MMS

Πως λαμβάνουμε σωστά Θαυματουργό Ορυκτό Διάλυμα MMS

How to take the MMS Miracle Mineral Solution Dr. :Neophytos Neophytou. presents in a short video how to take the MMS Miracle Mineral Solution correctly. Explanation of the protocols and correct usage. How we do the most powerful detoxification in the body.  

Presentation of MMS detoxification protocols by Dr. Neophytou.

Παρουσίαση πρωτοκόλλων αποτοξίνωσης του MMS από τον Δρ Νεοφύτου.

Presentation of MMS detoxification protocols by Dr. Neophytou. Holistic health and wellness consultant specializing in chronic diseases and autoimmune diseases Dr. Neophytos Neophytou explains what the Miracle Mineral Solution MMS is, as well as all the protocols for detoxifying the body. The video at Rumble.

The coronavirus vaccine (Covid-19) and MMS

Το εμβόλιο κατά του Κωροναϊού (Covid-19) και το MMS

The Corona virus vaccine (Covid-19) and MMS Lately we have been inundated with bad news about Corona virus vaccines. There are many people who are scared, and not without reason, because it turns out that all vaccines from all manufacturers contain both nano graphene and magnetite crystals. The real reason for [...]

en_USEnglish